• Slide Basic 01

Kooperativní učení v předškolním vzdělávání

Kooperativní učení v předškolním vzdělávání  PREZENČNÍ SEMINÁŘ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
PREZENČNÍ SEMINÁŘ
Termín konání
20. října 2021, 9.00 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Hradec Králové, Luční 460
Lektor
Mgr. Iva Škaloudová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga
Počet hodin
8
Cena
850
Garant
Jana Řičařová - jana.ricarova@npi.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 883 246
Číslo programu
N52-02-18-212
Číslo akreditace
MSMT-20803/2020-4-579

Anotace

Vzdělávací program představí metodu kooperativního učení a její praktické možnosti uplatnění ve školní praxi. Kooperativní metoda je založena na spolupráci a asistenci jedné osoby na druhé, směřuje k spolupodílnictví při dosahování určitého cíle. Cíl i proces učení jsou sdíleny všemi účastníky, kteří se učí odpovědnosti za sebe, kamaráda, za kolektiv, spoluodpovědnosti za splnění úkolu. Vede ke spolupráci, k vzájemné motivaci a spoluzodpovědnosti. Přináší radost a potěšení, kdy legrace je základním znakem kooperativní hry, která poskytuje dětem relaxaci a odbourává obavu z případného neúspěchu. Program je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Účastníci si vyzkouší různé typy kooperace, budou hrát kooperativní hry. Naučí se naplánovat, zorganizovat, realizovat kooperativní činnosti do běžného dne při sledování určitého vzdělávacího cíle. Zpětnou vazbou si uvědomí provázanost cílů, kritérií hodnocení, nutné pedagogické diagnostiky, vlastní nabídky vzdělávání i konečných výstupů v předškolním vzdělávání. Je počítáno se vzájemnou výměnou zkušeností z pedagogické praxe. Vzdělávací program je určen pro pedagogy mateřských škol, získané poznatky a dovednosti uplatní ve své praxi i pedagogové základních škol. Hlavní témata: Vymezení pojmu, typy kooperace; Specifické znaky kooperativního učení; Podmínky pro kooperativní učení; Metody kooperativní skupinové činnosti; Kooperativní hra a její význam v předškolním vzdělávání; Kooperativní dovednosti a jejich rozvoj.