• Slide Basic 01

Celodenní dílny k poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů

Celodenní dílny k poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů  Šablony/2.I/6 g) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Šablony/2.I/6 g) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
Termín konání
3. června 2021; 9.30-15.30 hod.
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
PhDr. Tomáš Kudrna
Doporučeno
pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
1200
Garant
Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npi.cz ,tel.: 543 541 268, mobil: 773 593 861
Číslo programu
R11-03-22-211-02
Číslo akreditace
MSMT-32832/2018-1-932

Anotace

Ve dvou jednohodinových společných částech (na začátku a na konci) představí lektoři všechny autorsky zpracované pomůcky a pomocné tisky pro realizaci pokusů v hodinách, kroužcích a dokonce i doma.  Pozornost bude věnována také metodice pokusů, bezpečnosti práce a zásadám při realizaci demonstračních i žákovských pokusů zaměřených na děti 5 -8 let.  Zároveň lektoři oddemonstrují asi 10 pokusů, které účastníci snadno zrealizují sami a jejichž provádění není třeba speciálně individuálně nacvičovat.

Dále se účastníci rozdělí na tři skupiny a ty se pravidelně prostřídají na třech pracovištích, které povede vždy jeden ze tří lektorů. Budou pracovat ve dvojicích a na každém pracovišti si sami provedou cca 6 pokusů. Zároveň si vyzkouší komentování a vysvětlování probíhajících dějů dětem 5 – 8 let s důrazem na souvislosti s jim známých z běžného života.

V celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce a bude se stále vycházet z předpokladu, že účastníci nebyli v přírodovědných oborech na VŠ vzděláváni. Bude zohledňována i jejich nezkušenost s realizací i nejjednodušších přírodovědných pokusů.

Vzdělávací program je plně v souladu s cíli RVP PV (zejména tematického okruhu Dítě a svět), a s cíli RVP ZV (hlavně tematických okruhů Neživá příroda vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět) i v souladu se záměry rozvoje poznávání a získávání dovedností dětí ve volném čase (zájmové kroužky).