Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Podtitul

Termín konání

leden - září 2021, 2x měsíčně celodenní seminář, úterky

Místo konání

NIDV Plzeň, Čermákova 18

Lektor

Mgr. František Halada, PaedDr. Milan Štoček, Ivana Egermaierová, Mgr. et Mgr. Božena Světlíková, Petr Deraha

Doporučeno

ředitelům škol a školských zařízení

Počet hodin

124

Cena

8000

Garant

PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D. - ladislava.slajchova@npi.cz ,tel.: 377 473 605, mobil: 731 503 744

Číslo programu

K01-05-14-202

Číslo akreditace

MSMT-11079/2020-4-336

Anotace

Obsah celostátně realizovaného Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení vychází z definice osobnostních a profesních kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Obsah studia odpovídá požadavkům na znalosti a profesní dovednosti ředitelů škol. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č. 329/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP.Vzdělávací program se skládá ze čtyř základních modulů:A Základy právaB Pracovní právoC Financování školyD Organizace školy a pedagogického procesuSoučástí Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení je třídenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, samostudium, zpracování závěrečné práce a obhajoba závěrečné práce při závěrečné zkoušce před komisí.Kvalifikační studium realizuje Národní institut pro další vzdělávání a jeho krajská pracoviště. 


Copyright © 2019 NIDV