Reading Skills – Rozvíjení čtenářské gramotnosti

Podtitul

Termín konání

13. a 14.5. 2020

Místo konání

NPI ČR Liberec, Masarykova 28

Lektor

Mgr. Sylvie Doláková

Doporučeno

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

Počet hodin

16

Cena

1790

Garant

Mgr. Marie Beranová - marie.beranova@npi.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 770 172 198

Číslo programu

B06-03-17-211

Číslo akreditace

MSMT-14215/2018-1-551

Anotace

Kurz zaměřený na vytváření návyku správného čtení, od anglického hláskování až po vnímání souvislého textu. Činnosti k procvičování čtenářských technik poskytují přehledné a srozumitelné členění textu s následnými aktivitami k uvědomění a zapamatování si obsahu. Ukázky použitých technik budou prezentovány na základě běžně používaných textů klasických i moderních pohádek a příběhů, zjednodušená četba z nabídky různých nakladatelství apod.

Cílem kurzu je naučit učitele připravovat vlastní aktivity a pracovní listy, založené na obsahu textu, vyzkoušet si důležitost vizualizace obsahu textu a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků (vizuální, poslechové a pohybové).

Praktické vyzkoušení použitých metod práce poskytuje možnost promyšlení vlastních námětů, zařazení prvků tvořivé dramatiky a tipů jak uplatnit nabízené techniky a nástroje ve vlastní praxi.

Kurz nabízí bohaté náměty k využití v praxi ve školách.


Copyright © 2019 NIDV