• Slide Basic 01

Reading Skills – Rozvíjení čtenářské gramotnosti

Reading Skills – Rozvíjení čtenářské gramotnosti

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
13. a 14.5. 2020
Místo konání
NPI ČR Liberec, Masarykova 28
Lektor
Mgr. Sylvie Doláková
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ
Počet hodin
16
Cena
1790
Garant
Mgr. Marie Beranová - marie.beranova@npi.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 770 172 198
Číslo programu
B06-03-17-211
Číslo akreditace
MSMT-14215/2018-1-551

Anotace

Kurz zaměřený na vytváření návyku správného čtení, od anglického hláskování až po vnímání souvislého textu. Činnosti k procvičování čtenářských technik poskytují přehledné a srozumitelné členění textu s následnými aktivitami k uvědomění a zapamatování si obsahu. Ukázky použitých technik budou prezentovány na základě běžně používaných textů klasických i moderních pohádek a příběhů, zjednodušená četba z nabídky různých nakladatelství apod.

Cílem kurzu je naučit učitele připravovat vlastní aktivity a pracovní listy, založené na obsahu textu, vyzkoušet si důležitost vizualizace obsahu textu a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků (vizuální, poslechové a pohybové).

Praktické vyzkoušení použitých metod práce poskytuje možnost promyšlení vlastních námětů, zařazení prvků tvořivé dramatiky a tipů jak uplatnit nabízené techniky a nástroje ve vlastní praxi.

Kurz nabízí bohaté náměty k využití v praxi ve školách.