• Slide Basic 01

Využití robotických hraček v mateřské škole

Využití robotických hraček v mateřské škole

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
24. června 2021, 08.30 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Veronika Rendlová
Doporučeno
učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Počet hodin
8
Cena
630
Garant
Ing. Martina Prnková - martina.prnkova@npi.cz ,tel.: 377473605, mobil: 775571657
Číslo programu
B86-02-14-211
Číslo akreditace
MSMT-27307/2019-1-861

Anotace

Prakticky zaměřený vzdělávací program seznámí účastníky s využitím robotických hraček v mateřské škole. Činnosti vychází ze zkušeností práce učitelky v mateřské škole a jsou cíleně zaměřené na jejich využití v edukačním procesu. Program je rozdělen do dvou částí.Úvodní teoretická část se věnuje problematice digitálního vzdělávání v mateřské škole v návaznosti na RVP PV, vysvětlení pojmu informatické myšlení, seznámení s riziky a přínosy využívání ICT v MŠ a představení projektů na podporu digitálního vzdělávání. Účastníci se seznámí s konkrétními robotickými hračkami, jejich ovládáním a funkcemi. Součástí bude i představení tzv. „offline“ aktivit.Druhá část proběhne formou workshopu. Účastníci se ve skupinkách aktivně seznámí s konkrétními pomůckami a jejich ovládáním, pokusí se vyřešit zadané úkoly a navrhnout úkoly vlastní. Ke každé pomůcce navrhnou didaktické postupy a metodické komentáře.


Poznámka: S sebou vlastní notebook nebo tablet