Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Zpět
Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.
Podtitul
Termín konání
20. listopadu 2018, 09.00 - 14.00
Místo konání
Riegrova 1898, Teplice
Lektor
Ing. Iva Karafiátová, Prokop Voleník, DiS.
Doporučeno
pedagogům ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Barbora Votavová - votavova@nidv.cz ,tel.: 475 211 055, mobil: 775 571 646
Číslo programu
P43-03-16-182-04
Číslo akreditace
MSMT-744/2017-1-151

Anotace

Seminář je zaměřen na mimořádné události v České republice a místní ohrožení. Konkrétní témata semináře: Typy mimořádných událostí, jak být připraven a jak na ně adekvátně reagovat; Co dělat v případě ohrožení povodní, požáru, havárií, atmosférických jevů apod.; Složky integrovaného záchranného systému a jejich činnost; Možnosti spolupráce základních škol s Hasičským záchranným sborem České republiky; Jak vhodně začlenit tematiky do školních vzdělávacích programů; Projektové vyučování na téma mimořádné události a běžná rizika; Příručky a materiály využitelné v pedagogické praxi; Představení interaktivních kurzů a dalších nástrojů k usnadnění vzdělávání dané problematiky. Seminář bude realizován v úzké spolupráci s HZS.