Cesta ke svobodě a demokracii  celostátní konference

Zpět
Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.
Podtitul
celostátní konference
Termín konání
20. listopadu 2018, 9.00 - 16.00
Místo konání
Jednací sál Senátu PČR, Valdštejnský palác, Praha 1
Lektor
Lektoři NIDV
Doporučeno
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Tatiana Feketeová - feketeova@nidv.cz ,tel.: 222 122 260, mobil: 777 357 558
Číslo programu
H65-04-11-182
Číslo akreditace

Anotace

Jedna ze série konferencí věnovaných významným historickým výročím pořádané Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání.Hlavní téma konference je zaměřeno na celkové objasnění společensko-politické situace polistopadového vývoje a významné mezníky vývoje Československa a České republiky.Pozornost bude věnována  jak vnitřním problémům budování demokratické společnosti u nás, tak principům naší zahraniční politiky. Konference bude mít shrnující charakter vzhledem k významným výročím  připomínaným v roce 2018 a zároveň prezentací aktuálních skutečností  otevře téma 30. výročí převratných listopadových událostí, které si připomeneme v příštím roce. Konference bude zakončena komentovanou prohlídkou prostor Senátu Parlamentu ČR.Moderování: Mgr. Pavel Martinovský, předseda Asociace učitelů dějepisu ČR                     PhDr. Michal Řezáč, předseda Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd Mgr. Tomáš Zahradníček, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČRSoudobé dějiny ČR po r. 1989 v kontextu světových dějin

Účastníci  se seznámí se základní charakteristikou tohoto období našich soudobých dějin. Zdůrazněna budou klíčová fakta a procesy politických, kulturních a sociálních dějin v kontextu dějin světových, ale rovněž neúplnost dosavadního dosaženého poznání a nové trendy výzkumu. Zároveň bude poukázáno na problémy vytyčování historických mezníků tohoto období a jeho periodizace i různé přístupy k výkladu  a hodnocení v českém, československém, středoevropském, evropském a globálním kontextu. 

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., Katedra politologie, VŠE PrahaProblémy demokratického vývoje našeho státu

V tomto roce při připomínkách různých výročí často hovoříme o státu a státnosti, ale jen málokdo si uvědomuje, že největším problémem naší demokracie je, že se v procesech transformace  zcela pominulo „budování státu“. Stát totiž musí mít jistou autonomii, funkční instituce a kontrolní mechanismy, které jsou nezávislé na každodenní politice. Stát nesmí být vnímán a využíván jako vlastnictví politiků, byznysmenů či zahraničních aktérů (často různě propojených), protože pak se demokracie změní jen v mocenský konflikt oligarchů. JUDr. Cyril Svoboda, Diplomatická akademie, s. r. o.Principy, meze a možnosti české zahraniční politiky   

Česká republika, vycházejíc ze své síly, se má orientovat na témata zahraniční politiky, které vycházejí z její dlouhodobé tradice. Naším úkolem je být předvídatelným, pochopitelným a věrohodným partnerem. Nemůžeme se soustředit jen na dočasná témata. Máme sledovat dlouhodobé priority. Mezi ně patří naše začlenění v EU a NATO. Určitě mezi  naše témata patří podpora principů právního státu na mezinárodní úrovni. Nelze vynechat ekonomickou diplomacii, která má prospět rozvoji obchodních a hospodářských vztahů hlavně tam, kde není svobodný trh.Ing. Michaela Šojdrová, Výbor pro kulturu a vzdělávání, Evropský parlamentPostavení ČR v EUCesta ke svobodě a demokracii nekončí formálním nastolením demokratického režimu a občanských svobod.Tato cesta pokračuje dále. Demokracii a svobody je třeba opečovávat. Vzdělávání v tom hraje zcela nezastupitelnou roli. V této souvislosti bude příspěvek zaměřen na otázku potřeby etické výchovy a mediální gramotnosti. Velkým problémem dnešní doby jsou tzv. fake news a dezinformace všeho druhu, šířené zejména přes sociální sítě. Mají velmi destruktivní potenciál pro společnost a její demokratický režim.