• Slide Basic 01

Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS)

Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS)

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
18. a 19. října 2021, 9.00 - 16.00
Místo konání
NPI ČR Praha 9 - Střížkov, Novoborská 372/8
Lektor
Mgr. Pavel Traspe, Mgr. Ivana Skalková
Doporučeno
speciálním pedagogům, psychologům
Počet hodin
14
Cena
1800
Garant
Mgr. Martina Brožková - martina.brozkova@npi.cz ,tel.: 283 881 250, mobil: 778 456 344
Číslo programu
21-55-33-4
Číslo akreditace
MSMT-32503/2020-4-789

Anotace

Diagnostický nástroj s názvem Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS) byl vytvořen autory Mgr. Pavlem Traspem a Mgr. Ivanou Skalkovou. Skládá z pěti subtestů, mapuje rozvoj základních matematických (početních) schopností, které se utvářejí v předškolním věku a během 1. stupně základní školy. Lze jej nicméně využít nejen v těchto věkových skupinách, ale i u dětí s obtížemi v matematice na 2. stupni ZŠ (6. – 9. ročník).

Dovoluje sestavit na podkladě výsledků jeho aplikace úplný reedukační program, a to nejen pro jednotlivce, ale i pro celou skupinu nebo třídu, např. speciální třídu pro žáky se specifickými poruchami učení.Pro absolvování je třeba mít k dispozici během kurzu diagnostický nástroj DISMAS.

Témata výuky:

Blok I. (7 hodin)


Problematika diagnostiky vývoje matematických schopností u dětí

Teoretické základy diagnostického nástroje DISMAS

Způsob administrace diagnostického nástroje DISMAS

Způsob skórování výsledků žáků při práci s diagnostickým nástrojem DISMAS

Blok II. (7 hodin)

Interpretace výsledků vyšetření diagnostickým nástrojem DISMAS

Reedukační programy a doporučení navazující na výsledky vyšetření 


Poznámka: Účast na VP je podmíněna doložením diplomu o ukončeném Mgr. vzdělání v oboru speciální pedagogika nebo psychologie; pro absolvování je třeba mít k dispozici během kurzu diagnostický nástroj DISMAS