• Slide Basic 01

Malé motivační projekty

Malé motivační projekty

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
03. prosince 2020, 09.00 - 15.00
Místo konání
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice
Lektor
Ing. Martin Kříž
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů
Počet hodin
8
Cena
980
Garant
Věra Teclová, DiS. - vera.teclova@npicr.cz ,tel.: 567 571 837, mobil: 770 146 258
Číslo programu
L46-03-24-202
Číslo akreditace
MSMT-27307/2019-1-861

Anotace

Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na propojování činností pedagogů při přípravě tématu, tvorbě scénářů a hodnotících kritérií školních mini projektů na libovolné téma.

Program ukáže projektové postupy pro práci učitelů školy přinášející novou kvalitu v oblasti spolupráce školního kolektivu při efektivním výběru metod a forem práce.

Program se zaměří na motivaci učitelů vytvářet projekty k rozvoji a podpoře kompetencí žáků v procesu základní školy a školní družině i ve volném čase. Program je tedy zaměřen na optimální soulad a kontinuitu mezi jednotlivými vzdělávacími stupni v konkrétní škole i mimo ni.

A. Teoretický modul: Identifikace tématu – vstupní formulace idejí projektu, cíle, výsledků a aktivit projektu. Plánování projektu – všechny detaily projektu jsou specifikovány podle náročnosti a proveditelnosti. Sestavení žákovského týmu a pracovního a časového plánu. Vlastní realizace projektu. Zhodnocení projektu a jeho výsledků. Plánování projektových aktivit dle Teorie mnohačetných inteligencí R. Gardnera. Formulace a pravidla pro sestavení aplikačního úkolu (s využitím Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů, popisný a hodnotící jazyk). Plánování kooperativní výuky - centra aktivitB. Praktický modul: Na základě teoretických vstupů účastníci pracují pod vedením lektora interaktivně při tvorbě scénáře mini projektu a sami si vytvoří základ miniprojektu.

Důraz bude kladen na aktivní diskusi, týmovou spolupráci a projektování činností. Na závěr programu budou představeny příklady dobré praxe.