• Slide Basic 01

Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti na ZŠ

Aktivizující metody pro podporu matematické gramotnosti na ZŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
16. června 2020, 8.30 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Zlín, Potoky 267
Lektor
Mgr. Veronika Havelková
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
1040
Garant
Mgr. Blanka Holešová - blanka.holesova@npi.cz ,tel.: 577 432 559, mobil: 775 571 634
Číslo programu
I19-03-23-211
Číslo akreditace
MSMT-542/2019-1-108

Anotace

Vzdělávací program je zacílen na rozvoj matematické gramotnosti u žáků na základní škole. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky, ale i dalších předmětů.

Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vedou žáky k lepšímu pochopení učiva, a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

Program je zaměřen na různé metody a formy práce ve vyučování matematice vedoucí k pochopení smyslu znalosti matematiky pro reálný život ve společnosti. Účastníci se formou pracovní dílny seznámí s činnostmi, které motivují a aktivizují žáky. Rovněž učitelům přibližuje hry všeho druhu: hry motivační, upevňovací, procvičovací, hry, které rozvíjejí manuální zručnost, zlepšují geometrickou představivost, zdokonalují paměť a paměťové počítání, také hry, které si předávají generace učitelů a k nimž stačí kousek papíru, kostky či jednoduché kartičky. Didaktická hra bude prezentována jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), spolupracují spolu. Představené hry ve vyučování mohou sloužit jako nástroj k aktivaci žáků, k prohloubení zájmu o daný předmět, ke zvýšení pozornosti, k rozvoji logického myšlení, ke kultivaci vztahů ve skupině.

Programy, aplikace a webové stránky, které jsou součástí semináře, jsou voleny tak, aby jejich užití bylo pro školu zdarma (bez kupování licencí).Obsah kurzu:

• Principy přípravy úloh a žákovských projektů.  Didaktická hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.), didaktická hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi    žáky. (1 hodina)

• Hry na procvičování (např. skládačky, domino, bingo, matematické omalovánky, matematický diktát). (2 hodiny)

• Aktivity k oživení učiva geometrie (osová souměrnost – práce v mřížce – se zrcátky, vlastním objevem k Pythagorově větě, vyprávění příběhů, hádej kdo jsem v matematice, hrajeme si s kruhy, finanční gramotnost s Harry Potterem aj.) (2 hodiny)

• Seznámení s úložišti již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) a různými webovými stránkami s videi, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít nejen k podpoře rozvoje matematické gramotnosti. Příklady her a prostředí na internetu pro podporu matematické gramotnosti. Rozšířená realita jako nástroj motivace i rozvoje nejen matematické gramotnosti. (2 hodiny)

• Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva. (1 hodina)