• Slide Basic 01

Matematická pregramotnost a hudebně pohybová výchova

Matematická pregramotnost a hudebně pohybová výchova  Vhodné pro šablony 2.I/6 b) a 2.II/6 b)

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Vhodné pro šablony 2.I/6 b) a 2.II/6 b)
Termín konání
16. září 2021, 8.30 - 15.00
Místo konání
NPI ČR České Budějovice, Hlinsko 49
Lektor
Mgr. Petra Waldaufová, Bc. Martina Chudá
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
990
Garant
Mgr. Lucie Václavovská - lucie.vaclavovska@npi.cz ,tel.: 387 699 017, mobil: 775 571 637
Číslo programu
L99-02-13-211
Číslo akreditace
MSMT-14215/2018-1-551

Anotace

Vzdělávací program se zaměřuje na propojení matematické pregramostnosti s taneční a pohybovou výchovou. V sérii tanečních her a hudebně pohybových aktivit budeme odkrývat souvislosti se školní matematikou, respektive s přípravou na školní matematiku. Tyto souvislosti netkví v pouhém rozšíření či prohloubení slovní zásoby, ale i v rozvoji prostorové orientace, vnímání statické a dynamické struktury, v posilování dynamické i statické prostorové paměti, v rozvoji časoprostorové orientace i ve smyslu předvídání. Prostorová představivost bude stimulována hudbou a fixována do grafického kódu. Hudebně pohybová výchova bude propojena i s prvky kombinatoriky v kontextu dětské tvorby, s využitím orffovských nástrojů. 

Seminář navazuje na kurzy Tělesná výchova a matematika pro učitele (na Pedf UK Praha 1992-1995), na semináře na konferenci 2 dny s didaktikou matematiky a využívá textů Kaslová, M. Básně a říkadla pro hudebně pohybovou výchovu ve cvičení předškolních dětí a rodičů s dětmi, ZRTV 1982; dále využívá posledních poznatků ve výzkumech ČR, i zahraničních (viz konference CERMME, ERME, CIEAEM a SEMT.

 


Poznámka: Seminář je prioritně určený pro pedagogy MŠ.