• Slide Basic 01

Stáže pedagogů - strategie a činnost ŠPP/ podpora, rozvoj nadání žáků/

Stáže pedagogů - strategie a činnost ŠPP/ podpora, rozvoj nadání žáků/

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
bude upřesněno
Místo konání
ZŠ Kynšperk nad Ohří
Lektor
Mgr. Petra Kučerová
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, výchovní poradci
Počet hodin
10
Cena
800
Garant
Mgr. Věra Mühlheimová - vera.muhlheimova@npicr.cz ,tel.: 775 571 624, mobil: 775 571 624
Číslo programu
J59-51-15-202
Číslo akreditace

Anotace

Stáž s odborným výkladem kvalifikovaných a zkušených členů ŠPP poskytne účastníků informace o možnostech práce se žáky ohroženými školní neúspěšností, o metodickém vedení asistentů pedagoga, učitelů a dalších pracovníků, včetně rodičovské veřejnosti. ŠPP přispívá k propagaci školy, jejích výsledků a podporuje odbornost a kvalitní přístup k žákům, rodičům i pedagogickým pracovníkům. ŠPP přispívá ke zvýšením intenzity spolupráce mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty, cíleně podporuje potřeby aktérů bez nutnosti doporučení PO z ŠPZ. Nabídka stáží v ucelených blocích napomůže výchovným poradcům, ředitelům, učitelům speciálním pedagogům v orientaci v dané problematice, navázat na spolupráci napříč vzdělávacím spektrem, vede k podpoře nadání a také možnostem v oblasti vyhledávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. ŠPP napomáhá skutečnému inkluzivní vzdělávání podporou nadání v diferenciaci výuky a vytváření prostor pro vzájemnou komunikaci napříč spektrem.