• Slide Basic 01

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk A2

Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk A2  (vhodné pro pedagogy vyučující AJ v MŠ a na 1. st. ZŠ)

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
(vhodné pro pedagogy vyučující AJ v MŠ a na 1. st. ZŠ)
Termín konání
každou středu 15.35 - 17.05 h, od 11. listopadu do 18. listopadu 2020
Místo konání
NPI ČR Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Mgr. Lenka Hošková
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení
Počet hodin
32
Cena
2900
Garant
PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D. - ladislava.slajchova@npicr.cz ,tel.: 377 473 605, mobil: 731 503 744
Číslo programu
A63-03-14-201-02
Číslo akreditace
MSMT-33950/2019-3-1095

Anotace

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ a SŠ, dotace 32 hod je nastavená i pro možnou realizaci šablon zjednodušených projektů pro ZŠ. Na úrovni odpovídající A2 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 32 hodin v 16 výukových týdnech. Jazykový kurz je prezenční a bude probíhat 1 semestr. Učebnice řady New English File a Headway, nakladatelství Oxford University Press. Soars, L. a J.: New Headway Elementary Third Edition. OUP. Oxenden, C.: New English File Elementary. OUP.

Témata výuky a dílčí hodinové dotace:

Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: sloveso být v minulém čase, minulý čas sloves HAVE, GO, GET, nepravidelná slovesa

SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, denní rutina, slovesa

PRAKTICKÁ AJ: jaké je datum

Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: there is, there are, there was, there were, předložky

SLOVNÍ ZÁSOBA: místa ve městě, dům a nábytek

PRAKTICKÁ AJ: na ulici, ve městě

Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, kolik?, budoucí čas s going to

SLOVNÍ ZÁSOBA: jídlo, nápoje, prázdniny

PRAKTICKÁ AJ: V restauraci a obchodě

Tematický okruh č. 4 – hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: stupňování přídavných jmen – 1. a 2. stupeň, příslovce

SLOVNÍ ZÁSOBA: počasí, vlastnosti

PRAKTICKÁ AJ: psaní dopisůJazyk programu: čeština, angličtina