• Slide Basic 01

Minirobot Ozobot - možnosti využití ve vyučovacím procesu

Minirobot Ozobot - možnosti využití ve vyučovacím procesu

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
Bude upřesněno
Místo konání
NPI ČR Jihlava, Zborovská 3
Lektor
Mgr. Hana Hyksová
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. - zuzana.proksova@npicr.cz ,tel.: 567 571 829, mobil: 775 571 628
Číslo programu
E40-03-24-202
Číslo akreditace
MSMT-22652/2017-1-929

Anotace

Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na ovládnutí práce s minirobotem Ozobot a možností jeho využití ve vyučovacím procesu. Tato edukativní pomůcka rozvíjí logické myšlení, kreativitu a samostatnost, kompetenci k řešení problémů, kompetenci k plánování a organizování práce, podporuje aktivní přístup žáka.Témata:

Úvod, princip funkce Ozobota – druhy, možnosti – 0,5 h;

Kalibrace ozobota pro různé podklady – papír, obrazovka – 0,5 h;

Práce s čárou a barevnými kódy – příprava podkladů, sledování chování ozobota – 1 h;

Tvorba podkladů pro konkrétní zadání, ověření správnosti – 1,5 h;

Práce s webovou aplikací OzoBlockly – tvorba programu, kalibrace ozobota na monitoru, nahrání programu do ozobota, spuštění programu, ověření správné funkčnosti – 2,5 h;

Ukázka práce s dalšími aplikacemi pro ozobota – 1 h;

Závěrečné cvičení (soutěž a ověření znalostí a dovedností) – 1 h.Účastníci vzdělávacího programu se zároveň seznámí s možnostmi využití této pomůcky ve výuce, její využití v rámci mezipředmětových vztahů. Seminář je velmi inspirativní pro práci učitelů všech aprobací.