• Slide Basic 01

Skupinové konzultace

Skupinové konzultace  Zlepšování výsledků vzdělávání žáků

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Zlepšování výsledků vzdělávání žáků
Termín konání
30. listopadu 2020 10:00 - 12:00 h.,
Místo konání
MS Teams
Lektor
Mgr. Bc. Jana Smetanová
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Ing. Radka Heřmánková - radka.hermankova@npicr.cz ,tel.: 466 046 114, mobil: 770 171 677
Číslo programu
20-46-19-SK-03
Číslo akreditace

Anotace

Skupinové konzultace pro pilotáž

Podmínky pro vzdělávání žáků, co a jak může škola ovlivnit. Spolupráce rodiny a školy.Cílem skupinových konzultací je podpořit a sdílet inspirativní praxi vedoucích pracovníků škol, případně navázat spolupráci v kolegiální síti. Obsah skupinových konzultací reflektuje aktuální potřeby vedení škol v oblasti pedagogického vedení a řízení (v rámci osobního profesního rozvoje) dle jednotlivých druhů škol. Skupinové konzultace nabízejí hlubší pochopení zvoleného tématu a práci s ním.