• Slide Basic 01

Mimořádné události ve škole a jejich řešení

Mimořádné události ve škole a jejich řešení

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
2. prosince 2020, 9.00 - 16.00
Místo konání
NPI ČR Liberec, Masarykova 28
Lektor
por. Mgr. Iva Michalíčková, Odborní pracovníci HZS
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, ředitelům škol a školských zařízení, vychovatelům školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
200
Garant
Mgr. Petra Karbanová - petra.karbanova@npicr.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 775 571 651
Číslo programu
Y08-03-17-202
Číslo akreditace
MSMT-11079/2020-4-336

Anotace

Některé, zejména živelné události, které jsou doposud označovány jako mimořádné se stávají v některých krajích ČR událostmi téměř každoročními. Dle regionu se jedná zejména o záplavy a povodně, úniky chemických látek, následky vichřic apod. Nedostatek informací, nepřipravenost a následně špatná rozhodnutí mohou ohrozit lidské životy. Vzdělávací program si klade za cíl seznámit účastníky s problematikou ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí a s jejím začleněním do současných rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. V první části budou účastníci seznámeni s nově zpracovanou analýzou rizik pro území Libereckého kraje. Dále budou představeny dostupné zdroje základních informací, odkazy i pomůcky k výuce této problematiky a konkrétní ukázky práce s nimi. Z novinek bude prezentován další vzdělávací okruh pro 7. třídu ZŠ "Chování při mimořádné události (opatření ochrany obyvatelstva)" z projektu "Hasiči pro školy“. Program bude obsahovat i ilustrativní příklady dobré praxe.