• Slide Basic 01

Nejen V síti: Využití filmů orientovaných na sexualitu dětí a dospívajících

Nejen V síti: Využití filmů orientovaných na sexualitu dětí a dospívajících

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
30. září 2020 a 18. listopad 2020, 9.00 - 13.00
Místo konání
všechna pracoviště NPI ČR
Lektor
PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D
Doporučeno
odborným pracovníkům školských poradenských zařízeni, odborným pracovníkům školních poradenských pracovišť, psychologům, školní , metodici prevence, výchovní poradci
Počet hodin
4
Cena
970
Garant
Bc. Hellen Holečková - hellen.holeckova@npicr.cz ,tel.: 283 881 250/33, mobil: 777 477 697
Číslo programu
20-55-33-01
Číslo akreditace

Anotace

Pracoviště Prosek C/1

První část (2 hodiny)                                                                                         Účastníci budou seznámeni s výsledky výzkumů zaměřených na využívání internetu a s riziky využívání internetu ve vztahu k dětem a dospívajícím, zejména pak v oblastech s rizikem online sexuálního zneužívání.  Účastníci budou také seznámeni s dalšími internetovými zdroji ve vztahu k sexualitě, se kterými se děti a dospívající mohou v online prostředí setkat. První část bude zakončena diskuzí nad probranými tématy.Druhá část (2 hodiny)Účastníci budou seznámeni s rámcovou metodikou pro práci se sexuálními tématy, se zřetelem k filmu V síti (dětská verze).  S účastníky budou probrány jednotlivé části metodiky - základní informace o filmu V síti (dětská verze), principy využití filmu pro skupinové sledování, co udělat před filmem, jak na diskusi nad filmem, jak zajistit bezpečí pro všechny dětské a dospívající diváky filmu. Druhá část bude zakončena diskuzí nad probranými tématy.