• Slide Basic 01

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb

Kde mohou chybovat vedoucí pracovníci a důsledky těchto chyb

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
18. listopadu 2020, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657
Lektor
Mgr. Monika Fojtáchová
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
780
Garant
Ing. Veronika Špičáková - veronika.spicakova@npicr.cz ,tel.: 466 046 150, mobil: 774 626 312
Číslo programu
C98-01-19-202
Číslo akreditace
MSMT-28998/2017-1-1144

Anotace

Osobnost jedince a její vliv na úspěšnost či neúspěšnost ve vedoucí funkci. Vlastnosti, chování, charakter a temperament (nežádoucí typologie). Znalosti a dovednosti, kompetence (nekompetentnost vedoucího). Motivace, hodnoty a postoje (demotivace podřízených pracovníků).Komunikační dovednosti. Verbální a neverbální komunikace a nejčastější chyby při komunikaci s podřízenými pracovníky, nedostatečná asertivita. Komunikace s problémovými typy podřízených pracovníků (nevhodné způsoby jednání). Hodnotící pohovor, zásady vedení hodnotícího pohovoru a jeho vliv na podřízeného při jejich nedodržování (vč. nedostatečné pochvaly a ocenění). Nepříjemný pohovor s podřízeným (např. čemu se vyvarovat při jednání s rušitelem pracovní morálky a vztahů na pracovišti apod.).Manažerské dovednosti. Time-management (neefektivní využití pracovního času, neschopnost řídit svůj vlastní čas, příznaky špatně řízeného času (vč. stresu). Delegování – nedostatky a chyby (neznalost technik delegování, přecenění schopností podřízeného, nedůvěra v pracovníky, strach z podřízeného jako z konkurence, nedostatečná kontrola, nejasné pokyny zadání úkolu či kritéria hodnocení apod.). Porada jako nástroj pro vedení lidí (nedostatky při organizování porad a jejich dopad na průběh).Včasná identifikace případných manažerských chyb má význam pro úspěšné vedení lidí. Zvládnutí manažerských dovedností je kontinuálním procesem a každý manažer musí být připraven se stále učit a být schopen sebereflexe. Seminář je koncipován zejména zážitkovou formou, využívá modelové situace a přístup orientovaný na řešení.