• Slide Basic 01

Požární ochrana pro školy a školská zařízení

Požární ochrana pro školy a školská zařízení  novinky

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
novinky
Termín konání
9. listopadu 2020, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Lektor
Pavel Soukup
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
850
Garant
Mgr. Zdeňka Strašíková - zdenka.strasikova@npicr.cz ,tel.: 475 207 099, mobil: 731 503 757
Číslo programu
F81-01-16-202
Číslo akreditace
MSMT-28998/2017-1-1144

Anotace

Program řeší otázku prevence PO na základě rozboru relevantních právních norem, které je nutné ve školských zařízeních dodržovat. Konkrétní úkoly a podrobnosti v dodržování preventivních opatřeních v podmínkách školních zařízeních v jejich rámci i úkoly dohledu nad dětmi, žáky a studenty škol a školských zařízení stanoví pro jednotlivé typy škol a školských zařízení obecně platné právní předpisy. Nedílnou součástí programu je seznámení pedagogů s konkrétními příklady z praxe, kdy došlo k požáru ve škole, činnost pedagogů a studentů v případě vyhlášení požárního poplachu a následná evakuace školy. Upozornění na rizikové činnosti a aktivity se zaměřením na školní a předškolní mládež. Protipožární prevence jako součást prevence úrazů a mimořádných událostí při výchově dětí, žáků a studentů má mimořádný význam. Na semináři budou zařazeny novinky: povinnost mateřských škol přepracovat dokumentaci PO pro dvouleté děti, kontrola ledniček, apod.