• Slide Basic 01

Dyskalkulie a další poruchy učení v matematice na ZŠ

Dyskalkulie a další poruchy učení v matematice na ZŠ

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
14. a 21. října 2021, 13.00 - 16.00
Místo konání
online
Lektor
Mgr. Irena Budínová, Ph.D.
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, asistenti pedagoga
Počet hodin
8
Cena
720
Garant
PhDr. Olga Chalupová - olga.chalupova@npi.cz ,tel.: 543 541 248, mobil: 773 595 813
Číslo programu
L85-03-22-211
Číslo akreditace
MSMT-27307/2019-1-861

Anotace

Program se zabývá specifickými poruchami učení, které jsou jednou z příčin problémů a mají vliv na úspěšnost žáků v matematice. Bude vysvětlen pojem dyskalkulie a objasněna její klasifikace. Na konkrétních případech budou ukázány problémy žáků v oblasti chápání přirozeného čísla, jeho zápisu, operací s přirozenými čísly. Program je zaměřen též na metodiku, jak rozvíjet geometrické představy u žáků se SPU. Budou objasněny problémy při zvládání jednotlivých číselných oborů (čísla přirozená, záporná, zlomky, atd.) a operací s čísly, slovních a aplikačních úloh, početní a konstrukční geometrie. Součástí VP budou ukázky konkrétních problémů žáků a seznámení se s metodami práce v rámci běžné třídy základní školy. Bude zdůrazněna důležitost fundovaného přístupu učitelů i rodičů k těmto žákům, význam správného hodnocení a klasifikace. Na závěr budou předloženy perspektivy dalšího vzdělávání žáků se SPU.