• Slide Basic 01

Matematika pro život - základní školy

Matematika pro život - základní školy  5. pokračování cyklu

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
5. pokračování cyklu
Termín konání
20. října 2020, 09.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Hradec Králové, Luční 460
Lektor
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., RNDr. Eva Zelendová, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Markéta Palečková - marketa.paleckova@npicr.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 778 546 754
Číslo programu
20-36-18-ZŠ-01
Číslo akreditace

Anotace

Tento program je podpořen MŠMT ( je zdarma), nelze realizovat ze šablon.

Seminář, který volně navazuje na stejnojmenné semináře z let 2016-2019, je zaměřen na problematiku rozvoje matematických dovedností, které jsou potřebné v běžném životě (komunikace, spolupráce, řešení problémů, organizace...). V semináři je vhodně propojen obecný kontext řešení dané problematiky s ukázkami konkrétních aktivit pro žáky, které byly ověřeny přímo ve výuce. Účastníkům semináře je dán prostor pro jejich samostatnou i skupinovou práci.