Náročné případy ve spolupráci s rodiči - profesní a metodická podpora pro pedagogy MŠ

Podtitul

Termín konání

8. října a 26. listopadu 2021 od 9.00- 15.30.hod.

Místo konání

NPI ČR Brno, Křížová 22

Lektor

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková

Doporučeno

pedagogům MŠ

Počet hodin

16

Cena

1800

Garant

Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npi.cz ,tel.: 543 541 268, mobil: 773 593 861

Číslo programu

C31-02-22-211

Číslo akreditace

MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Vzdělávací program využívá reflektivní techniky, které pomáhají pedagogům nacházet jiné pohledy na náročné případy spolupráce s rodiči a pomáhají hledat nové cesty, jak dané případy řešit. Pomocí reflektivních a sebereflektivních technik nabízí způsoby péče o mezilidské vztahy, které jsou v pedagogické praxi vnímány jako náročné a problematické. V rámci programu se využívá komunikace založená na kontrole a podpoře, jsou nabízena možná řešení složitých případů z praxe. Pracuje se s vlastními kazuistikami účastníků, které si přinesou na vzdělávací program. Prostřednictvím reflektivních a sebereflektivních metod získávají účastníci vhled do případu a návod na jeho řešení. Mohou přitom sdílet své vlastní zkušenosti, nezdary, obavy i úspěchy.Rozpis hodin:Vzdělávacího programu se smí zúčastnit pouze jeden učitel z jedné školy. Není vhodná účast více kolegů z jedné školy z důvodu budování bezpečného a důvěrného prostředí vzdělávacího programu. Program probíhá ve dvou termínech. Mezi oběma termíny je vhodné dodržet 2 – 3 měsíční odstup, aby mohli účastníci semináře zapracovat své poznatky z prvního setkání do své praxe a v druhém termínu ji společně s ostatními reflektovat.1. termín výukySeznámení účastníků, představení reflektivních technik a jejich potenciálu pro pedagogickou praxi (2 h)
  • individuální a skupinová reflexe a sebereflexe, jejich využití v rámci profesní a metodické podpory pedagogů

  • reflektivní a sebereflektivní techniky jako prevence syndromu vyhoření

  • facilitace a mediacePříklad kazuistiky lektorky - zpracování technikou „balintovská skupina“ (2 h)Práce s kazuistikami dvou účastníků (3,5 h)Reflexe semináře, formulace témat pro druhý seminář (0,5 h)2. termín výukyReflexe případů z prvního setkání a jejich vývoje (2 h)Práce s kazuistikami dalších účastníků  (5 h)Reflexe vzdělávacího programu, reflexe naplnění cílů (1 h)       


Copyright © 2019 NIDV