• Slide Basic 01

Čtenářské dílny a lekce v hodinách českého jazyka a literatury

Čtenářské dílny a lekce v hodinách českého jazyka a literatury

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
bude upřesněno
Místo konání
NPI ČR Liberec, Masarykova 28
Lektor
Mgr. Lenka Burganová
Doporučeno
učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
900
Garant
Mgr. Marie Beranová - marie.beranova@npi.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 770 172 198
Číslo programu
K36-04-17-202
Číslo akreditace
MSMT-15430/2019-1-617

Anotace

Program je zaměřen na využití čtenářských dílen a lekcí v hodinách českého jazyka a literatury na střední škole. Čtenářské dílny a lekce jsou efektivním nástrojem pro rozvoj čtenářské gramotnosti, pomáhají s přípravou na didaktický test u žáků maturitních oborů, žákům učebních oborů pomáhají zlepšovat nejen čtenářskou gramotnost, ale i čtenářské dovednosti, zapojují do činnosti všechny žáky současně, podporují vnímání četby jako alternativu trávení volného času, přibližují žákům školní (povinnou a klasickou) literaturu netradičním a neotřelým způsobem. Jsou-li vhodně používány, stávají se výborným pomocníkem vyučujícího a oblíbenou činností žáků. Během programu bude vysvětlen rozdíl mezi čtenářskou dílnou a lekcí, včetně výhod i nevýhod obou metod a propojení se čtenářskými strategiemi, které jsou doporučovány pro rozvoj čtenářské gramotnosti. V praktické části semináře si účastníci čtenářské dílny a lekce vyzkouší, navrhnou vlastní, a to s využitím uměleckých i neuměleckých textů.