• Slide Basic 01

Vzdělávací činnosti u dětí raného věku

Vzdělávací činnosti u dětí raného věku

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
23. února 2021, 9.00 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Jihlava, Zborovská 3
Lektor
Bc. Monika Nikodýmová
Doporučeno
učitelé MŠ, asistenti pedagoga
Počet hodin
8
Cena
750
Garant
Mgr. Marie Vránová - marie.vranova@npi.cz ,tel.: 567 571 818, mobil: 775 571 627
Číslo programu
J05-02-24-211
Číslo akreditace
MSMT-15430/2019-1-617

Anotace

Program je vhodný pro šablony II - OSR

Obsahem vzdělávacího programu budou konkrétní vzdělávací činnosti vhodné pro děti od dvou let  (hudební - rytmizace, melodizace, hra s písní,...; výtvarné - kreslení, malování,..., pohybové - tanečně-pohybové hry, improvizace pohybu, dramatické - pohádky, říkadla, improvizace) s využitím situačního a prožitkového učení. Bude dán prostor pro praktické ukázky vybraných herních aktivit pro děti (praktická realizace ve dvojicích, ve skupině účastníků, přímá reflexe a sebereflexe). Rovněž budou doporučeny komunikační dovednosti ke spolupráci s rodiči, včetně praktických ukázek, námětové hry, metodické postupy, vhodné didaktické pomůcky, odborná a dětská literatura. Proběhne výměna vlastních zkušeností jednotlivých účastníků, diskuse.