• Slide Basic 01

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení  pro pedagogy 1. st. ZŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
pro pedagogy 1. st. ZŠ
Termín konání
8. října 2020, 9.00 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Mgr. Dana Svobodová
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
750
Garant
Mgr. Lucie Holacká - lucie.holacka@npicr.cz ,tel.: 377 473 606, mobil: 775 571 657
Číslo programu
Q18-03-14-202
Číslo akreditace
MSMT-33950/2019-3-1095

Anotace

V semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe, zahrnující různé oblasti vzdělávání, zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti. Lektorka představí vlastní nové a obecně málo známé a frekventované formy a metody vyučování. První část programu bude zaměřena na obecnější principy metodiky a didaktiky (příklady z praxe), na využití inovativních, aktivizujících metod, druhá část pak na ukázky konkrétních možností, jak vést výuku a obohacovat ji o zajímavé prvky a činnosti. Seminář se bude věnovat především těmto formám a metodám práce: otevřenému učení a prožitkovému učení, vyhledávání a zpracovávání informací, technikám RWCT - metoda I.N.S.E.R.T., pětilístek, volné psaní, metoda barevných papírů, třífázový rozhovor a mnoho dalších