• Slide Basic 01

Výuka tělesné výchovy a školská legislativa

Výuka tělesné výchovy a školská legislativa

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
20. září 2021 v 8,30 - 13,30 hod
Místo konání
NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Mgr. Stanislav Šturma
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
5
Cena
620
Garant
Mgr. Dagmar Půdová - dagmar.pudova@npi.cz ,tel.: 596 120 454, mobil: 778 882 903
Číslo programu
O79-03-20-212
Číslo akreditace
MSMT-32832/2018-1-932

Anotace

Témata vzdělávacího programu: Rozbor nejdůležitějších právních norem a jejich vztah k praxi ve výuce tělesné výchovy (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, Zákon č. 564/2004 Sb., Školský zákon, Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce a související předpisy … a jeho novela k 1. 1. 2009, Pokyn MŠMT č. j. 13219/2001-40 (pojistné smlouvy), vyhláška MŠMT č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, vyhláška MŠMT č.223/2005 Sb. O dokladech ve vzdělávání, Občanský zákoník, Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce a související předpisy). Postavení učitele TV ve vztahu k občanskému zákoníku a dalším právním normám. Základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní a jiné pohybové činnosti ve známém a méně známém prostředí. Učební plán, rozlišení základního a rozšiřujícího učiva, vytváření konkrétního vzdělávacího programu, využití možné časové dotace tělesné výchovy, struktura vyučovací jednotky TV, další formy pohybové činnosti - volitelné a nepovinné předměty, pohybové a rekreační přestávky, cvičení v hodinách jiných předmětů. Specifika tematických celků vyžadující zvláštní materiální, prostorové nebo klimatické podmínky (plavání, lyžování, bruslení, turistika, pobyt v přírodě) – zařazení do výuky ve formě kurzů, soustředěné výuky apod. Problémové momenty ve výuce tělesné výchovy – diskuze.


Poznámka: reakreditace