• Slide Basic 01

Jak úspěšně vést mateřskou školu

Jak úspěšně vést mateřskou školu  Manuál začínající ředitelky

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Manuál začínající ředitelky
Termín konání
5. října 2020, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Lektor
Mgr. Olga Krátká, DiS.
Doporučeno
ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
8
Cena
800
Garant
Mgr. Zdeňka Strašíková - zdenka.strasikova@npicr.cz ,tel.: 475 207 099, mobil: 731 503 757
Číslo programu
W98-01-16-202
Číslo akreditace
MSMT-33950/2019-3-1095

Anotace

Vzdělávací program je určený ředitelkám mateřských škol, případně vedoucím učitelkám. Obsah programu: Rozvoj manažerských kompetencí vedoucích ke zlepšování kvality školy: Vedení výchovně vzdělávacího procesu (podpora bezpečného vzdělávacího klimatu, efektivní vyhodnocování procesu vzdělávání, management kontroly ). Řízení změny (vize školy a strategie k jejímu dosažení, plánování, sdílení vize a společných hodnot, prostředí otevřené změnám). Vedení a řízení sebe samé (sebereflexe své osobnosti, svého chování a jednání, efektivní komunikace, profesní etika, řízení času).Vedení a řízení druhých (motivace, komunikace a sdílené rozhodování, školní klima)Vedení a řízení instituce (organizování, interní předpisy, právní předpisy, školní řád, provozní řády). Školní vzdělávací programy - zkušenosti. Součástí programu je výměna zkušeností a závěrečná diskuse.