• Slide Basic 01

Hry a jejich využití ve výuce ruského jazyka

Hry a jejich využití ve výuce ruského jazyka

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
30. září 2020, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Karlovy Vary, Západní 15
Lektor
Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Doporučeno
pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům VOŠ
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Věra Mühlheimová - vera.muhlheimova@npicr.cz ,tel.: 775 571 624, mobil: 775 571 624
Číslo programu
D21-04-15-202
Číslo akreditace

Anotace

Hra zastává ve výuce cizího jazyka nezastupitelnou roli, zejména pro svou aktivizační, motivační a stimulační funkci. V krátkém teoretickém úvodu vzdělávacího programu budou účastníci seznámeni s metodikou jazykové hry: co je hra, jak vytvořit kvalitní jazykovou hru, jak ji správně připravit, organizovat (pozornost bude věnována například vhodnému dělení žáků a studentů do dvojic a skupin) a vyhodnotit. Představena bude základní typologie her a pravidla jejich vhodného zařazení do výuky.

V hlavní části programu budou představeny a prakticky předvedeny konkrétní hry zaměřené na jednotlivé oblasti výuky jazyka: na strukturu jazyka (upevnění a aktivizace slovní zásoby, gramatické formy a jejich automatizace), rozvoj řečových dovedností (čtení, konverzace), řečovou etiketu jazyka. Dále budou následovat skupinové hry, RPG hry (Role Playing Game – hry na hrdiny) a jazykové hry spjaté s folklórem. Účastníci si hry prakticky vyzkouší a získají materiál okamžitě použitelný ve výuce.

V následující části budou specifikovány skupiny studentů podle metakognitivních vlastností a budou definovány strategie jejich vzdělávání. Závěrečná část semináře bude věnována učebnicím ruského jazyka zaměřeným na hry.