• Slide Basic 01

Celostátní Konference tanečních oborů ZUŠ – Výchova a vzdělávání k tanečnímu umění

Celostátní Konference tanečních oborů ZUŠ – Výchova a vzdělávání k tanečnímu umění  Konference se koná ve spolupráci s katedrou tance HAMU Praha a UR ZUŠ ČR.

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Konference se koná ve spolupráci s katedrou tance HAMU Praha a UR ZUŠ ČR.
Termín konání
08. října 2021, 9.00 - 15.00
Místo konání
HAMU Praha
Lektor
Mgr. Zora Breczková, Mgr., Bc. Bohuslav Lédl, Bc. Jiří Stárek, PaedDr. Markéta Pastorová, Mgr. Pavla Šmerdová, Mgr. Jiří Lössl
Doporučeno
pedagogům ZUŠ a SUŠ, ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
6
Cena
800
Garant
Ivana Lichtenberková - ivana.lichtenberkova@npi.cz ,tel.: 775863805,
Číslo programu
M58-07-12-211
Číslo akreditace

Anotace

Celostátní konferenci pořádá NPI ČR a spolek Umělecká rada ZUŠ ČR ve spolupráci s MŠMT, konzervatořemi, vysokými uměleckými školami a dalšími odborníkyMetodická podpora pedagogických pracovníků a managementu základních uměleckých škol – především vyučujících tanečního oboru na ZUŠ - při prohlubování jejich didaktických kompetencí. Důraz bude kladen zejména na témata:
  1. Podpora učitelů a porozumění v kontextu základního uměleckého vzdělávání (Kde teď jsme/současný vývoj a obsahovost TO, příklady dobré praxe z jednotlivých krajů)

  2. Cesty ke kvalitě předávaných klíčových kompetencí v kontextu RVP ZUV (Teorie a praxe implementace RVP a ŠVP, kvalita vs. vlivy a trendy)

  3. Úskalí managementu tanečních oborů (souvislosti historické, současné i budoucí). Osobnost učitele TO, kým je, jeho podmínky, potřeby, vzdělanost a odbornost, soudnost, kvalita vs. kvantita)

  4. Součinnost/propojenost/provázanost ve vzdělávacím systému ČR – Cesty, přesahy, možnosti rozvoje a vzdělanosti (vzdělávací cesta/možnosti žáka, vzdělávací možnosti a cesty učitele)

  5. Čas na změnu? - Zdravé a spravedlivé porovnávání výsledků pedagogického vedení žáků (hodnoty soutěží a přehlídek, hodnocení umělecké taneční tvorby, odpovědnost, soudnost, etika a estetika)Oblasti spolu souvisí. Jde o „aspekty a dopady“ na výchovu a vzdělávání v (k) tanečnímu umění na ZUŠ, a to:
  • v kontextu uchopení RVP ZUV

  • v kontextu managementu (MNG škol, MNG tanečního oboru)

  • v kontextu vlivů, kvality, uměleckého smýšlení 


Poznámka: Konference se koná ve spolupráci s katedrou tance HAMU Praha a UR ZUŠ ČR.