• Slide Basic 01

Konzultace pro žadatele k výzvám Šablony III (seminář) - MŠ, ZŠ

Konzultace pro žadatele k výzvám Šablony III (seminář) - MŠ, ZŠ

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
27. srpna 2020, 9.00 - 12.00
Místo konání
NPI ČR Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Mgr. Lucie Holacká
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Mgr. Lucie Holacká - lucie.holacka@npicr.cz ,tel.: 377 473 606, mobil: 775 571 657
Číslo programu
N61-11-14-201-02
Číslo akreditace

Anotace

Hromadná konzultace je určena pro mateřské a základní školy (MŠ,ZŠ) a je zaměřena na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci v rámci výzev Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).  Konzultace je realizována formou semináře a tématem jsou následující oblasti - celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, bagatelní podpora a monitorovací indikátory, sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření MŠMT. Konzultace je zaměřena také na konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu.Konzultace není věnována zápisu projektové žádosti do elektronické aplikace (IS KP14+), kontakty na konzultanty k této problematice budou v případě potřeby předány