• Slide Basic 01

Kooperativní a párové metody učení v matematice

Kooperativní a párové metody učení v matematice

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
23. října 2020, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
Mgr. Lukáš Javorek
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Hana Saitzová - hana.saitzova@npicr.cz ,tel.: 543 541 201, mobil: 731 503 732
Číslo programu
U21-03-22-202
Číslo akreditace

Anotace

Obsahem programu jsou hlavní výukové metody spjaté s kooperativním učením, dělení žáků do skupin a přidělování rolí ve skupině. Dále se učitelé seznámí s tím, jak nastavovat kritéria při zadávání komplexnějších úkolů, jak posuzovat jejich splnění a jak posilovat rozvoj vybraných jemných dovedností. Seminář probíhá formou modelových aktivit pro jednotlivce, dvojice nebo týmy. Účastníci si ze semináře odnesou zásobník forem výuky, ze kterého pak můžou dlouhodobě čerpat. Cílem je poznat a vyzkoušet si alternativu ke klasické frontální výuce matematiky. Inspirovat se aktivitami, které budou žáky bavit a které si jsou učitelé schopni připravit například i během přestávky. Dále se vzdělávací program také zaměřuje na využití didaktických pomůcek, materiálů a techniky.