Konzultace pro žadatele k výzvám Šablony III (seminář) - MŠ, ZŠ

Podtitul

Termín konání

18. června 2020, 10.00 - 12.15

Místo konání

NPI ČR Ostrava, Blahoslavova 1576/2

Lektor

Mgr. Natálie Kodetová

Doporučeno

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

Počet hodin

3

Cena

0

Garant

Mgr. Natálie Kodetová - natalie.kodetova@npicr.cz ,mobil: 770 106 778

Číslo programu

N61-11-20-201-02

Číslo akreditace

Anotace

Hromadná konzultace je určena pro mateřské a základní školy (MŠ,ZŠ) a je zaměřena na problematiku věcného (obsahového) nastavení žádostí o dotaci v rámci výzev Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).  Konzultace je realizována formou semináře a tématem jsou následující oblasti - celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, bagatelní podpora a monitorovací indikátory, sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření MŠMT. Konzultace je zaměřena také na konkrétní dotazy účastníků v roli potenciálních žadatelů projektu.



Konzultace není věnována zápisu projektové žádosti do elektronické aplikace (IS KP14+), kontakty na konzultanty k této problematice budou v případě potřeby předány


Copyright © 2019 NIDV