• Slide Basic 01

Inspirativní aktivity k rozvoji environmentálního myšlení

Inspirativní aktivity k rozvoji environmentálního myšlení

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
bude upřesněno, 8.30 - 15.00
Místo konání
NPI ČR České Budějovice, Hlinsko 49
Lektor
Mgr. Tomáš Brabenec
Doporučeno
učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů
Počet hodin
8
Cena
980
Garant
Bc. Eva Vintrová - eva.vintrova@npicr.cz ,tel.: 387 699 029, mobil: 770 146 257
Číslo programu
B51-03-13-202
Číslo akreditace
MSMT-24462/2018-1-774

Anotace

Vzdělávací program je zacílen na hry a aktivity rozvíjející environmentální výchovu. Je složen z herních celků postavených na principech globálního rozvojového vzdělávání. V programu jsou připraveny ukázky konkrétních her a metod zaměřených na chod lidské společnosti, mezilidské vztahy, rozmanitost přírody, role člověka v přírodě, ochrana životního prostředí, světové globální souvislosti, ekonomický rozvoj, udržitelný rozvoj, role jednotlivce. Představeny jsou například                                                     aktivity U jezera, FishBanks, Neviditelná ruka trhu, Sto lidí sto chutí aj. Do programu jsou zařazeny krátké videomateriály, které program oživí, upoutají pozornost a zároveň názorně přestaví problém, případně jeho možná řešení.Program je veden převážně interaktivní formou se zapojením všech účastníků, některé hry mohou být představeny demonstrativně. Reflexe je vedena tak, aby směřovala k poznání, že velké problémy světa nejsou daleko a mimo naše možnosti je řešit.