• Slide Basic 01

Angličtina od začátku - JAK ZAČÍT?

Angličtina od začátku - JAK ZAČÍT?

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
18. ledna 2021, 9. - 14.00
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
Mgr. Sylvie Doláková
Doporučeno
pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů
Počet hodin
6
Cena
700
Garant
Mgr. Hana Saitzová - hana.saitzova@npicr.cz ,tel.: 543 541 201, mobil: 731 503 732
Číslo programu
Q10-02-22-202
Číslo akreditace
MSMT-15430/2019-1-617

Anotace

Vzdělávací program má čtyři samostatné části. V každé z nich se učitelé naučí zohledňovat důležitou oblast výuky cizího jazyka na zcela konkrétní sadě aktivit, motivovaných pohádkou, písničkou, příběhem. Učitelé budou pracovat v blocích Puffer train a Have you seen the little ducks? V obou částech najdou základní, postupně rozvíjené a navazované činnosti, které vedou k osvojování jazyka. Jednotlivé části: 1. Organizace ve třídě, režim a jazyk - jak přistupovat k výuce, jak nenásilně organizovat režim dne, jak děti učit přesunům v prostoru, jaké instrukce používáme - pochvala a povzbuzení. 2. Výslovnost - hra s rýmy, výslovností, jazykolamy, vytleskávání a poskočné hry jsou pro děti přitažlivé a přitom velice efektivní. 3. Práce s příběhy - děti získávají jazyk přirozeně, na základě příběhů, které se odvíjejí v jednoduchou, často se opakující zápletku. Děti tak porozumí jazyku bez nutného vysvětlování slovní zásoby a pravidel, pouhou imitací jazyka, zároveň si osvojují komunikativní princip. 4. Práce s loutkou - loutky poskytují komunikativní model, který děti rády přijmou a imitují, přistupují na hru s loutkou ochotně a bez zábran, odpovídají, kladou otázky. Techniky budou prezentovány postupně tak, jak se s nimi děti od začátku seznamují, tedy od jednoduchého ke složitějšímu, od známého k neznámému. Kurz poskytuje celkový náhled s praktickým vyzkoušením jednotlivých částí. Účastníci si budou moci vyzkoušet plánování vlastních námětů s ohledem na potřeby a zvláštnosti dětí.