Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ  Aranžování II

Přihlásit Zpět
Podtitul
Aranžování II
Termín konání
17. října 2019, 10.00 - 16.00
Místo konání
Základní umělecká škola Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most, Podkrušnohorská, Litvínov
Lektor
Ing. František Krtička, DiS.
Doporučeno
učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
8
Cena
650
Garant
Petr Soukal - soukal@nidv.cz ,tel.: 775 755 024, mobil: 475 207 081
Číslo programu
O04-07-16-192
Číslo akreditace
MSMT-15892/2015-1-507

Anotace

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hudebně teoretických předmětů specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: odlišnost výuky v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka - příprava žáků s rozšířenou výukou na přijímací zkoušky na konzervatoř, uplatnění aktivizačních prvků ve výuce včetně hudebně teoretických výukových programů do PC. Do programu budou podle potřeby efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na techniku zvukového záznamu a tvorbu hudby na PC. Součástí bude ukázková hodina výuky se žákem či se skupinou žáků. Je tedy uplatněn princip aktivní účasti učitelů s jejich žáky a princip vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude např. problematika dějin hudby, stylové interpretace, poučené percepce hudebního díla.