Kariérové poradenství pro základní školy

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
22. ledna 2020, 09.00 - 15.30
Místo konání
Národní institut pro další vzdělávání Karlovy Vary, Západní 15, 360, 01 Karlovy Vary
Lektor
Mgr. Markéta Pešťáková
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, výchovní poradci, speciální pedagogové
Počet hodin
8
Cena
880
Garant
Mgr. Dana Chmelová - chmelova@nidv.cz ,tel.: 353 226 219, mobil: 775 755 035
Číslo programu
B73-03-15-202
Číslo akreditace
MSMT-24462/2018-1-774

Anotace

Kariérové poradenství spadá do činnosti výchovného poradce, ale je součástí též aktivit třídních učitelů a učitelů průřezových témat. Vzdělávací program je postaven na seznámení s oblastí kariérového poradenství a osvojení základních přístupů a technik. Vyučujícím bude představeno kariérové poradenství v celé své komplexnosti, představeny budou kompetence pro poradenství a seznámemí se s aktivitami vhodnými k začlenění do vzdělávacího procesu. Hlavní prostor semináře bude věnován osvojení technik pro práci s žáky. Program staví na koučovacím a zkompetentňujícím přístupu jak k účastníkům, tak později k žákům.Přehled jednotlivých témat:Co je kariérové poradenství (1 vyuč. hodina), kariérové poradenství v ČR (1 vyuč. hodina), kompetence kariérového poradce, přístupy v kariérovém poradenství (1 vyuč. hodina), techniky pro práci s žáky (4 vyuč. hodiny), podpora žáka v sebeprezentaci (1 vyuč. hodina).