Motivační setkání vyučujících cizích jazyků  francouzský jazyk

Přihlásit Zpět
Podtitul
francouzský jazyk
Termín konání
6. listopadu 2019, 8.30 - 17.00
Místo konání
Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Štefánikova, Zlín
Lektor
Jens Krüger, Mgr. Lucie Gramelová, Ph.D., Mgr. Danka Sekerková, Mgr. Oxana Cagašová, Mgr. Varvara Golovatina, CSc.
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Blanka Holešová - holesova@nidv.cz ,tel.: 577 432 559, mobil: 775 571 634
Číslo programu
Y69-04-23-192-03
Číslo akreditace
MSMT-13029/2017-1-676

Anotace

Motivační setkání nabídne učitelům cizích jazyků vzdělávací, metodické semináře a dílny ve 3 – 5 blocích v jednom časovém úseku, přičemž si každý účastník může vybrat akci podle své kvalifikace, zaměření nebo stupně školy. Jednodenní program je sestaven z 2 výběrových dopoledních bloků a 2 výběrových odpoledních bloků.

Učitelé anglického, německého, francouzského, ruského, španělského jazyka si rozšíří své metodické zkušenosti v oblasti receptivních, produktivních a interaktivních řečových dovedností (jak rozvíjet jazykové prostředky, gramatiku, slovní zásobu), vyzkouší si nové interaktivní metody práce ve třídě, seznámí se se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky a jeho úrovněmi A1-C1 a s možnostmi rozvíjení principů Evropského jazykového portfolia. Velká pozornost bude věnována metodě CLIL, která je jednou z nejvíce prosazovaných metod cizojazyčného vzdělávání v 21. století. Mezi dalšími tématy je zastoupeno: hodnocení a testování v cizích jazycích, maturitní zkouška, využití ICT a multimédií ve výuce, využití her a činnostní učení, práce se slovníkovými příručkami, gramatika, lexikologie, fonetika, čtení a poslech s porozuměním, reálie, práce se slovní zásobou, psaní, písničky a hry.

Setkání je připraveno ve spolupráci s British Council, Goethe Institutem, Francouzským institutem v Praze, zájmovými sdružením metodiků cizích jazyků AMATE a SGUN, AV Media a dalšími organizacemi zabývajícími se jazykovým vzděláváním.