Koučování a mentoring ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
19. září 2019
Místo konání
NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
Doporučeno
pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů
Počet hodin
8
Cena
1300
Garant
Jitka Rydvalová - rydvalova@nidv.cz ,tel.: 222 122 268, mobil: 733 125 991
Číslo programu
R47-09-11-192-02
Číslo akreditace
MSMT-32832/2018-1-932

Anotace

Co je mentoring v současné ŠD, ŠK, SVČ, DDM a proč je potřebný?  1 hodina

    Osvojení základní terminologie Mentor x Mentee

    Znaky mentoringu  - dobrovolnost, vzájemná důvěra, empatie, diskrétnost, proaktivní přístup, povzbuzení, zpětná vazba, předávání kladných zkušeností Předpoklady dobrého mentora  2 hodiny

    - Zkušenost 

    - Schopnost empatie

    - Umění naslouchat

    - Pozitivně motivovaný zájem o druhé

    - Etický přístup k druhým lidem

    - Umět pozorovat a správně vnímat vyučování, chování učitele

    - V hospitační činnosti umět hledat pozitiva

    - Umět poraditKoučovací přístup   3 hodiny

    
Trénink dovedností

     Co jsou koučovací otázky?

     Odpovědnost, možnost volby

     Individuální koučink, skupinový týmový koučink

     Hlavní zásady koučinku

    Model GROW: G (goal) = cíl/ R (reality) = realita, momentální situace/ O (options) = možnosti/ W (will) = vůle, chuť, cesta

    Naslouchání, zpětná vazbaMotivace pro změnu, vedení a motivování  2 hodiny

 
Nic není více motivující než dobrý pocit z dobře vykonané práce.

  Vedení motivačních (řízených) rozhovorů a o osobnostním i profesním růstu každého pedagoga volného času a vychovatele.

  Vytváření podmínek, jež vedou k lepší motivaci vychovatelů a ke zvyšování kvality jejich práce, k promyšlenému osobnímu růstu a v neposlední řadě mohou pozitivně ovlivnit klima na pracovišti.

  Motivační faktory – způsoby projevů jednotlivých typů osobností, analýza pracovníků, tříbodová motivační metoda

  Sociální a profesionální role – typy chování v různých situacích, vzorce chování, očekávání

  Niterný leadership, pět kroků k niternému leadershipu