• Slide Basic 01

Metodické setkání ICT metodiků a koordinátorů - SYPO

Metodické setkání ICT metodiků a koordinátorů - SYPO  Digigram, PRIM

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Digigram, PRIM
Termín konání
bude upřesněno, 13.00 - 17.00
Místo konání
NPI ČR Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Mgr. Pavla Sýkorová
Doporučeno
pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, koordinátorům ICT
Počet hodin
4
Cena
0
Garant
Mgr. Pavla Sýkorová - pavla.sykorova@npicr.cz ,tel.: 770190650,
Číslo programu
20-44-14-ICT-MS-PR-03
Číslo akreditace

Anotace

Metodické setkání je zaměřeno na témata digitální gramotnosti a informatického myšlení, a také na sdílení zkušeností účastníků s implementací digitálních technologií ve všech oblastech vzdělávání a vedení škol a seznámení se s dalšími odbornými tématy a cíli Strategie digitálního vzdělávání. Účastníci vzdělávacího programu budou mít možnost věnovat se vzdělávacím zdrojům projektů Podpora rozvoje digitální gramotnosti (DG), Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM) i jiným konkrétním odborným tématům vyplývajících z aktuálních trendů, prioritních úkolů MŠMT a výstupům ze systémových projektů v oblasti ICT. Rámcový program otevřených setkání je součástí obsahového rámce podpory obsahující témata Digitální infrastruktura ve škole, Role ICT ve vzdělávání, Sledování trendů, ICT v řízení školy, Obsah pro využití ICT ve vzdělávání. Program setkání je postaven především na těchto metodách a formách: prezentace lektora i účastníků, diskuse, skupinová práce s instrukcemi lektora. Setkání je určeno především školním ICT metodikům a koordinátorům nebo zaměstnancům škol, kteří jsou odpovědni za implementaci digitálních technologií do všech oblastí vzdělávání a řízení školy.