• Slide Basic 01

Kariérové poradenství pro střední školy

Kariérové poradenství pro střední školy

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
27. srpna 2020, 9.00 - 15.30
Místo konání
NPI ČR Hradec Králové, Luční 460
Lektor
Mgr. Markéta Pešťáková
Doporučeno
učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, speciální pedagogové, výchovní poradci, učitel - metodik prevence
Počet hodin
8
Cena
1550
Garant
Mgr. Markéta Palečková - marketa.paleckova@npicr.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 778 546 754
Číslo programu
E35-04-18-201
Číslo akreditace
MSMT-22652/2017-1-929

Anotace

Při přihlášení většího počtu účastníků bude cena programu snížena

Vzdělávací program poskytne účastníkům seznámení s oblastí kariérového poradenství a osvojení základních postupů a technik. Vyučujícím bude představeno kariérové poradenství v celé své komplexnosti, získají nutné kompetence pro poradenství a seznámí se s aktivitami vhodnými k začlenění do vzdělávacího procesu. Hlavní prostor semináře bude věnován osvojení technik pro práci s žáky.Přehled jednotlivých témat:Co je kariérové poradenství (1 vyuč. hodina), kariérové poradenství v ČR (1 vyuč. hodina), kompetence kariérového poradce, přístupy v kariérovém poradenství (1 vyuč. hodina), techniky pro práci s žáky (4 vyuč. hodiny), podpora žáka v sebeprezentaci (1 vyuč. hodina).