Skupinové bubnování

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
21. a 22. září 2019, 10,00 - 13,00
Místo konání
SVČ Sluníčko Lomnice nad Popelkou
Lektor
Mgr. David Oplatek
Doporučeno
pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů
Počet hodin
16
Cena
2800
Garant
Mgr. Jana Šimůnková - simunkova@ddmlomnice.cz ,tel.: 481 671 979, mobil: 604 528 279
Číslo programu
M47-09-11-192
Číslo akreditace
MSMT-744/2017-1-151

Anotace

Výuka je zaměřena na zvládnutí základní techniky hry na tyto nástroje: djembe, kenkeni, sangban, dundun. Učení některých tradičních rytmů, se vším, co k tomu patří (signály, sóla, breaky, písnička). Prostor pro vlastní improvizaci tvoření „vlastní“ hudby. Součástí vzdělávacího programu jsou rozličná rytmická cvičení (např. bodypercussion, kdy jako nástroj používáme vlastní tělo), která rozvíjí smysl pro rytmus.První výukový den  I.     blok – Zahájení, úvod do problematiky (1 hodina)

Použité metody: Slovní metoda, aktivizující metoda, brainstorming.

Představení lektora, seznámení účastníků navzájem formou seznamovacích aktivit, úvod do problematiky. Seznámení s historií zemí západní Afriky - První prameny, Songhajská říše, říše Mali, říše Ghana, koloniální éra, boj za nezávislost, současné problémy zemí západní Afriky.II.  blok – Hudba v západní Africe (2 hodiny)

Použité metody: aktivizující, názorné ).

Hudba v západní Africe první zmínky o tradiční hudbě, Soundiata Keita, Grioti, ústní předávání tradice, význam hudby v tradičním společenství, djembe, dunduny, kora, balafon, donso. Srovnání historie a současnosti hudby v Africe.III. blok – Seznámení s tradičními nástroji západní Afriky (2 hodiny)

Použité metody: aktivizující, názorné  praktická ukázka nástrojů, praktické procvičování hry na nejrůznějších hudebních nástrojích z Afriky

Seznámení s tradičními nástroji západní Afriky – ukázky hry na djembe a dunduny, ukázka hry na koru.IV. blok – Africká rytmika (3 hodiny)

Použité metody: aktivizující, názorné rytmické hry na průpravu pohybu s hudbou. Skupinové tance a rytmika.

Vnímání rytmu celým tělem, „Body - perccussion“, zpívání.V. blok – Bubnování na djembe (3 hodin)

Použité metody: aktivizující, názorné, slovní praktické cvičení na bubnech, cvičení bubnování ve dvojicích a ve skupině. Praktické ukázka, slovní vysvětlování, diskuze.

Základní technika, rozličné rytmické hry, společné hudební a rytmické aktivity.Druhý výukový denV. blok (pokračování) – Bubnování na djembe (4 hodin)

Použité metody: aktivizující, názorné, slovní praktické cvičení na bubnech, cvičení bubnování ve dvojicích a ve skupině. Praktické ukázka, slovní vysvětlování, diskuze.

Zopakování z předchozího dne – základní technika, improvizace, signál, doprovody, seznámení se základy sólové hry, společná skladba.VI. blok – Zpětná vazba, vyhodnocení kurzu (1 hodiny)

Použité metody: slovní metoda, metoda zpětné vazby, diskuze, sebereflexe.

Zpětná vazba, zodpovězení všech dotazů, evaluace – diskuse, vlastní sebereflexe.Časový harmonogram vzdělávacího programu    1. DEN – 11 hodin

08.00 – 09.00 příjezd účastníků, ubytování, prezentace

09.00 – 10.00 I. blok

10.00 – 12.00 II. blok

12.00 – 13.00 Oběd

13.00 – 15.00 III. blok 

15.00 – 18.00 IV. blok  

18.00 – 19.00 večeře

19.00 – 22.00 V. blok2. DEN – 5 hodin

08.00 – 09.00 snídaně

09.00 – 12.00 V. blok

12.00 – 13.00 oběd

13.00 – 14.00 V. blok

14.00 – 15.00 VI. blok

15.00 – 16.00 rozloučení s účastníky, organizační záležitosti