Úvod do mezinárodního humanitárního práva

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
30. září 2019 od 9 do 16 hod.
Místo konání
NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům VOŠ
Počet hodin
8
Cena
550
Garant
Mgr. Anna Poláčková - polackova@nidv.cz ,tel.: 222 122 315, mobil: 778 543 087
Číslo programu
H98-04-12-192
Číslo akreditace
MSMT-542/2019-1-108

Anotace

Školení přispívá k realizaci mezinárodněprávních závazků České republiky zahrnout do vzdělávacích programů základy mezinárodního humanitárního práva, jak vyplývá z Ženevských úmluv o ochraně obětí ozbrojených konfliktů, jejich Dodatkových protokolů a v neposlední řadě závazků vlády ČR a závazku EU na Mezinárodní konferenci Červeného kříže (dále jen ČK) a Červeného půlměsíce (dále jen ČP) v Ženevě (2007, 2011 a 2015).

Školení v celkovém rozsahu 8 vyučovacích hodin je složeno z pěti hodin teoretické přípravy (přednášek) a ze tří hodin praktického nácviku.

Těžištěm teoretické části je seznámit účastníky (s cílem poznat a pochopit) s příslušnými mechanizmy zajištění mezinárodní právní ochrany obětí ozbrojených konfliktů a ochrany jejich práv s ohledem na začlenění problematiky mezinárodního humanitárního práva (dále jen MHP) do výuky na školách (Metodické doporučení pro výuku MHP vydaném MŠMT). Součástí přednášek jsou dále základní poznatky o Mezinárodním hnutí ČK a ČP, zejména ve vztahu k ochraně lidských práv za ozbrojeného konfliktu; informace o způsobech stíhání válečných zločinců; o porušování MHP; o uplatnění a ochraně základních hodnot evropské civilizace v situaci ozbrojených konfliktů; o mezinárodních normách upravujících vedení ozbrojených konfliktů.

Praktický nácvik spočívá ve skupinovém řešení modelových situací, které jsou zaměřeny na práci se základními prameny MHP, prezentaci řešení skupiny a jeho následného rozboru. Možné typy modelových situací jsou uvedeny v Metodickém doporučení pro výuku MHP v oborech středního vzdělávání vydaném MŠMT. Za pomoci Ženevských úmluv a Dodatkových protokolů se účastníci pokusí vyřešit modelové situace, které popisují zapojení civilistů do ozbrojených konfliktů; budou řešit modelové situace týkající se činnosti zdravotníků a poskytování zdravotní péče za ozbrojených konfliktů; vyzkouší si modelové situace rozhodující o aplikaci základních humanitárních principů ČK; modelové situace popisující poskytování humanitární pomoci za ozbrojených konfliktů a modelové situace řešící ochranu lidských práv za ozbrojeného konfliktu.

Příklady těchto situací jsou k dispozici na Metodickém portále RVP (https://clanky.rvp.cz/clanek/s/G/16295/PROCVICENI-ZAKLADNICH-PRINCIPU-MEZINARODNIHO-HUMANITARNIHO-PRAVA.html/ ) a v Diseminačním manuálu ČČK, který účastníci elektronicky obdrží (https://www.cervenykriz.eu/cz/mhp_knihovna/MANUAL/MHP_cviceni.pdf).Během školení budou využívány DVD a Manuál k výuce MHP zpracované Mezinárodním výborem ČK a přeložené Českým ČK. Pro účastníky bude zajištěna studijní literatura a bude jim věnováno DVD s podkladovými texty, prezentacemi a metodickými materiály pro následnou pedagogickou činnost.