Emoce a jejich stabilita - Recept na zvládnutí náročného povolání učitele

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
14. října 2019, 9.00 - 16.00
Místo konání
NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25
Lektor
Mgr. Kamila Bobysudová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
770
Garant
Bc. Yvona Grunclová - grunclova@nidv.cz ,tel.: 222 122 317, mobil: 777 405 418
Číslo programu
T07-02-12-192
Číslo akreditace
MSMT-958/2018-1-111

Anotace

Každý pedagogický pracovník se denně setkává se situacemi, které jsou psychicky náročné (vysoké nároky na výkon, konfliktní situace, očekávaná empatie, hluk atd.). Zvládnutí těchto situací je ovlivněno jeho emoční stabilitou. Ovládání vlastních emocí se učíme odmalička a je částečně dáno i geneticky. Na druhou stranu i v dospělosti se na základě sebepoznání a sebereflexe můžeme učit se svými emocemi pracovat. Seminář nabídne souhrn poznatků o emocích a konkrétní techniky jejich zvládání. Nedílnou součástí programu bude i vyzkoušení vybraných relaxačních technik, diskuze a sdílení vlastních zkušeností s danou problematikou. Metody používané při výuce: výklad s diskuzí, testy sebepoznání, diskuze, modelové situace, nácvik technik na zvládání emocí.