Brána jazyků otevřená/ 80 hodin - jazykový kurz NJ pro začátečníky A1

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
říjen 2019 - prosinec 2020 (dle naplnění kurzu)
Místo konání
NIDV Zlín, Potoky 267
Lektor
Lektoři NIDV
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
80
Cena
6150
Garant
Mgr. Blanka Holešová - holesova@nidv.cz ,tel.: 577 432 559, mobil: 775 571 634
Číslo programu
F90-03-23-192
Číslo akreditace
MSMT-14215/2018-1-551

Anotace

Obsahem jazykového kurzu je podpora jazykového vzdělávání německého jazyka pedagogických a ostatních odborných pracovníků na ZŠ a SŠ a na odpovídající úrovni budování jazykového systému a rozvíjení jazykových prostředků (slovní zásoba, výslovnost, gramatická struktura a jazykové funkce) a kompetencí (mluvení, poslech, čtení a psaní). Účastníci si rozšíří slovní zásobu v rámci témat týkajících se každodenního života.Účastníci se budou aktivně zapojovat do situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví cílovým jazykem. Budou se aktivně zapojovat do rozhovorů o tématech, která jsou jim známá, o něž se zajímají nebo se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Texty pro čtení budou používat slovní zásobu často užívanou v každodenním životě a v práci. Účastníci budou procvičovat psaní jednoduchých souvislých textů na témata, jež dobře znají nebo která je osobně zajímají.