Léčivé byliny a jedlé plevele

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
..2020;;;9.00-15.00;;;bude upřesněno;;;
Místo konání
NIDV Brno, Křížová 22
Lektor
Ing. Tomáš Driml
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
930
Garant
Mgr. Lada Drimlová - drimlova@nidv.cz ,tel.: 543 541 268, mobil: 773 593 861
Číslo programu
X11-03-22-201
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

Vzdělávací program podpoří ekologickou výchovu ve školách prostřednictvím získání informací o souvislostech účinků léčivých bylin a jedlých "plevelů" a aktivní podpory svého zdraví, seznámí pedagogy s významem bylin a jedlých plevelů pro člověka a jejich využití v každodenním životě. Obsah je zaměřen na poznání, co bylinky jsou, jak působí, jak je pěstovat, sklízet, sušit, užívat, jak s nimi správně zacházet. Jak vést žáky k uvědomění, že pomocí bylinek lze upevnit zdraví. Záhon bylinek nebo bylinková spirála podpoří smyslové vnímání žáků. Bude zdůrazněno, jak aktivním zapojením žáků do práce s bylinami lze zamezit jejich odcizování přírodě a podpořit výuku zaměřenou na celostní rozvoj. Na praktických ukázkách si učitelé vyzkouší chuť některých jedlých rostlin označovaných za plevele, naučí se je rozlišovat, aby nedošlo k záměně. Všechny tyto znalosti a dovednosti mohou začlenit do svých vzdělávacích plánů.