Roční konverzační kurz anglického jazyka  jazyková úroveň B1

Přihlásit Zpět
Podtitul
jazyková úroveň B1
Termín konání
říjen 2019 - květen 2020, vždy v úterý od 15 - 16.30 hod. (2 vyučovací hodiny), první lekce 1.10.2019
Místo konání
NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Mgr. Kateřina Klášterská
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů
Počet hodin
60
Cena
5600
Garant
PhDr. Ilona Šlechtová - slechtova@nidv.cz ,tel.: 222 122 322, mobil: 777 737 594
Číslo programu
I63-03-12-192-01
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Tento bezučebnicový kurz je určen pro rozvíjení konverzačních dovedností a schopnosti vyjadřovat se plynule v anglickém jazyce. Účastníci budou diskutovat o tématech z každodenního života, o aktuálních událostech kolem nás a zajímavostech a reáliích z ČR i ze světa. Budou upevňovat a rozvíjet své komunikační dovednosti na stávající úrovni A2 - B1  v anglickém jazyce. Výukové materiály bude lektor čerpat z denního tisku, časopisů, propagačních materiálů, aktuální nabídky. Výuka bude probíhat 1x týdně po 2 vyučovacích hodinách ve 30 výukových týdnech. Celkem tedy absolvují 60 hodin výuky.Vybraná témata:1. První setkání: představování, osobní informace, zájmy, povolání, nezávazná konverzace

2. Počasí, klimatické zóny, roční období, přírodní katastrofy

3. Cestování: způsoby dopravy, problémy, důvody cest

4. Země, města: charakter, zajímavosti, problémy

5. Zaměstnání, povolání: popis práce, povinnosti, pracovní doba

6. Lidé: jací jsou, charakter, inteligence, schopnosti, chování

7. Vztahy: láska, přátelství, nesnášenlivost, závist, žárlivost

8. Jídlo a pití: vaření, restaurace, cizokrajné kuchyně, suroviny

9. Záliby: aktivní činnosti, sběratelství, zahradničení

10. Sport a hry: aktivně, pasivně, venkovní a halové11. Umění relaxovat – hudba, sport, relaxační techniky…

12. Věda a pokrok: výzkum, objevy a vynálezy, organizace

13. Společnost: politika, organizace, sociální problémy

14. Česká republika – geografie, zvyky, reálie

15. Velká Británie – zvyky, reálie

16. Komunikační technologie, media17. Anglicky mluvící země - geografie18. Rodina – rodinné vztahy19. Domov a bydlení20. Každodenní život21. Volný čas a zábava22. Zdraví a životní styl23. Nakupování24. Služby25. Dovolená – hotel, rezervace26. Hudba – žánry, nástroje27. České lázně28. Móda a oblečení: roční období, materiály, kulturní rozdíly29. Státní svátky30. Kultura a umění: divadlo, filmy, malířství, sochařství