• Slide Basic 01

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení  DATABÁZE zájemců o studium v roce 2020/21

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
DATABÁZE zájemců o studium v roce 2020/21
Termín konání
čtvrtky, 1x/14 dní - zahájení v druhé polovině září
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
Mgr. Hynek Nespěšný, Mgr., Bc. Ladislav Dvořák, Mgr. Hana Treuová, Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Bc. Jaroslav Kocián
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
124
Cena
8000
Garant
Mgr. Kateřina Trnková, Ph. D. - katerina.trnkova@npicr.cz ,tel.: 543 541 214, mobil: 778 774 930, 775 375 176
Číslo programu
K01-05-22-202
Číslo akreditace
MSMT-13029/2017-1-676

Anotace

Obsah celostátně realizovaného Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení vychází z definice osobnostních a profesních kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Obsah studia odpovídá požadavkům na znalosti a profesní dovednosti ředitelů škol. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č. 329/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP.Vzdělávací program se skládá ze čtyř základních modulů:A Základy právaB Pracovní právoC Financování školyD Organizace školy a pedagogického procesuSoučástí Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení je třídenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, samostudium, zpracování závěrečné práce a obhajoba závěrečné práce při závěrečné zkoušce před komisí.Kvalifikační studium realizuje Národní institut pro další vzdělávání a jeho krajská pracoviště. Částka se hradí ve dvou splátkách.