Přechod od aritmetiky k algebře

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
16. října 2019, 9.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Doporučeno
učitelé 2.stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
800
Garant
Mgr. Jitka Šimsová - simsova@nidv.cz ,tel.: 222 122 311, mobil: 775 571 620
Číslo programu
G95-03-12-192
Číslo akreditace
MSMT-14215/2018-1-551

Anotace

Vzdělávací program je sestaven ze tří základních částí. V první části se budou učitelé zabývat výukou rovnic. Budou prezentovány úlohy rovnicového charakteru, tj. slovní úlohy, které vedou na řešení rovnic. Učitelé matematiky mají zkušenost, že žáci mnohdy preferují jiné strategie řešení než algebraické, a to experiment a aritmetickou strategii řešení. V průběhu samostatné práce si budou moci učitelé ověřit, jaké strategie řešení preferují oni sami a jak je důležité nechat žákům volnost při volbě metody. Dále budou prezentovány názorné postupy při zavádění ekvivalentních úprav při řešení lineárních rovnic. Druhá část bude zaměřena na algebraické výrazy, které lze žákům přiblížit propojením s aritmetikou či geometrií. V třetí části se budeme zabývat funkcemi a ukážeme si a budeme řešit úlohy, které žákům mohou pomoci pochopit funkci jako závislost.