Všestranný rozvoj dítěte v mateřské škole

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
21.11.2019 (8.30-13.30)
Místo konání
NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Lektor
Mgr. Marie Švrčková, Ph.D.
Doporučeno
pedagogům MŠ, asistenti pedagoga
Počet hodin
6
Cena
600
Garant
Mgr. Lukáš Hartoš - hartos@nidv.cz ,tel.: 596 120 454, mobil: 770 172 207
Číslo programu
S59-02-20-192
Číslo akreditace
MSMT-10691/2016-1-315

Anotace

Připomenuty budou termíny z vývojové psychologie – kognitivní, motorické a psychické funkce u dětí. Podrobněji bude rozebrán vývoj těchto funkcí a možnosti jejich rozvoje. Bude možno vyzkoušet materiál pro pedagogickou diagnostiku úrovně základních psychických funkcí. Pozornost bude věnována včasnému rozpoznání deficitu u jednotlivých psychických funkcí a možnostmi jejich rozvoje (opožděný vývoj - důvody, příčiny a možnosti nápravy) a spolupráci s odborníky na dané téma. V rámci semináře budou účastníci informováni, jak působí opoždění na ostatní funkce dítěte, či chování a osobnost. Důraz bude kladen na včasnou intervenci v oblasti motorických funkcí - nutnost pravidelného a systematického působení v oblasti tělesné výchovy se zaměřením na zdravotní tělesnou výchovu.